Tara Krstović


Izvodi se
  • Disciplina: Flauta
  • Profesor: Daniela Milošević
  • Institucija, grad i država: Music School "Kosta Manojlović"
  • Korepetitor: Mina Ivanović
  • Mesto i država: Smederevo, Serbia
  • 1. Munier "Vivaldi" 2. Emil Pesard "Andaluzia"