Rudziak Katsiaryna


Izvodi se
  • Disciplina: Cimbalo
  • Profesor: Tomashevskaya Ludmila
  • Institucija, grad i država: Children's School of Art by Krasnoselsky
  • Korepetitor: Kulakovskaya Tatiana
  • Mesto i država: Krasnoselsky, Belarus
  • 1. P. Chekalov "Posviaschenie" 2. obr. U. Bovbel "Zhil byl u babushki serenkiy kozlik"