img

Jovana Radovanovic (Belgrade, Serbia)

Philology and Arts in Kragujevac 

 

JOVANA RADOVANOVIĆ was born in Kragujevac in 1985. She finished her elementary and secondary education in the music school “dr Miloje Milojevic” in her hometown in the class of Professor Natalija Tomić.

She continued her education on the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in Kiev in the class of honorary professor Jurij Kot, from which she graduated in 2007 with the highest grades. The same year she entered her master’s studies and obtained the degree in 2008. She got the recommendation from the expert board of the National Music Academy of Ukraine for entering the highest level of studies of performing arts – a piano, and she finished them in 2011. She continued her professional musical specialisation in October 2014 when she entered her doctorate studies in the department for Chamber Music on Faculty of Music in Belgrade, in the class of Professor Zorica Ćetković.

 She is the winner of significant awards on numerous Serbian and international competitions (Italy, Switzerland) in solo categories and as a member of chamber ensembles.

She collaborated with accomplished and eminent pianists and music pedagogues such as: Jurij Kot (Ukraine), Valery Sigalevitch (France), Irina Aleksiejczuk (Ukraine), Jania Aubakirova (Kazakhstan), Ivan Kucer (Ukraine).

She has actively been building her career both in Serbia and abroad. She has performed in Macedonia, Ukraine, Switzerland, France, Belgium, Luxemburg, Germany, Cyprus, Montenegro and Bosnia and Herzegovina. She performed with the orchestra United String Musicians of Serbia and with the soloist Mateja Marinković – a violin, as well as on the festival Musica Sete 2013 in France with Orchestre de Chambre United Strings of Europe, Royal Academy of London and with the soloist Ljubiša Jovanović – flute, under the baton of Franck Fontcouberte (France).

Her pedagogic career started in 2008 in the music school Dr Miloje Milojević in Kragujevac and during those 6 years, she has accomplished enviable results on republic and international competitions (about 50 awards, mostly special and the first). Her pedagogic activity has been expanded and continued on the Faculty of Philology and Arts in Kragujevac where she currently lectures as a docent for the particular field of art – a Piano.

 

JOVANA RADOVANOVIĆ rođena je u Kragujevcu  1985. godine. U rodnom gradu je stekla osnovno i srednje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“ u klasi profesorke Natalije Tomić.

Obrazovanje nastavlja na Nacionalnoj Muzičkoj Akademiji Ukrajine „P.I.Čajkovski“ u Kijevu u klasi vanrednog profesora Jurija Kota koje završava 2007. godine sa najvišim ocenama. Iste godine upisuje master studije i završava ih 2008. godine. Od stručne komisije Nacionalne Muzičke Akademije Ukrajine dobija preporuku za upisivanje najvišeg stepena studija za izvođačke umetnosti – klavir, koje je 2011. godine i završila. Svoje profesionalno sviračko usavršavanje nastavlja u oktobru 2014. godine kada upisuje doktorske studije u oblasti kamerne muzike na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Zorice Ćetković.

Dobitnica je značajnih nagrada na brojnim domaćim i internacionalnim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu (Italija, Švajcarska) u solističkim kategorijama i kao član kamernih ansambala.

Sarađivala je sa priznatim i eminentnim pijanistima i muzičkim pedagozima kao što su: Jurij Kot (Ukrajina), Valerij Sigaljevič (Francuska), Irina Aleksejčuk (Ukrajina), Ženja Aubakirova (Kazahstan), Ivan Kučer (Ukrajina).

Umetničku karijeru aktivno gradi kako na prostoru Srbije tako i u inostranstvu. Nastupala je u Makedoniji, Ukrajini, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nemačkoj, Kipru, Švajcarskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Nastupala je sa orkestrom „Ujedinjeni gudači Srbije“ i solistom Matejom Marinkovićem-violina, kao i na festivalu „Musica Sete 2013“ u Francuskoj sa Orchestre de Chambre United Strings of Europe, Royal Academy of London i sa solistom Ljubišom Jovanovićem-flauta, pod dirigentskom palicom Franc Fontcouberte (Francuska).

Pedagošku karijeru je započela 2008. godine u Muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu gde je tokom šest godina sa učenicima ostvarila zavidne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima (oko 50 nagrada, uglavnom specijalnih i prvih). Pedagošku delatnost od 2010. godine širi i nastavlja na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu gde sada predaje u zvanju docenta za užu umetničku oblast Klavir.