Filip Optołowicz 90/100 points


Izvodi se
  • Disciplina: Gitara
  • Profesor: Marek Zieliński
  • Institucija, grad i država: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
  • Korepetitor: Filip Optołowicz
  • Mesto i država: Wroclaw, Poland
  • 1. J.S. Bach - Cello Suite no.1 BWV 1007 2. M.M. Ponce - Sonata III (I - Allegro moderato, II - Chanson)