Takmičar se prijavljuje direktno sa sajta:

  1. Popunjavanjem On-Lline prijave 
  2. Slanjem video-snimka u Mp4, Ogg ili WebM formatu – predlažemo konvertor http://convert-video-online.com/ 
  3. Skeniranjem i slanjem izvoda iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša za soliste, a overen spisak takmičara za grupno muziciranje sa osnovnim podacima
  4. Skeniranjem i slanjem dokaza o uplati kotizacije
  5. Max ukupna veličina svih fajlova do 50Mb (50,000,000 bytes)

Uputstvo za OnLine prijavu

Da bi prijava bila validna, morate izabrati video snimak, skenirani izvod ili strane pasoša i dokaz o uplati, pre nego što kliknete na dugme Pošalji!

Detaljno upustvo za OnLine prijavljivanje se nalazi na OVOJ STRANI. Uputstvo za video snimanje na OVOJ STRANI.

Takmičarska disciplina:
Kategorija:
Prezime i ime / naziv ansambla*:
Dan, mesec i godina rođenja:
Mesto i država:
Program (kompozitor, naziv kompozicije, trajanje):
Adresa takmičara:
Korepetitor*:
Telefon, E-mail i Skype takmičara:
Prezime i ime profesora*:
Telefon, E-mail i Skype profesora:
Naziv institucije, grad i država*:
Naziv i adresa institucije:
Telefon i E-mail institucije:
Max ukupna veličina svih fajlova do 50Mb
Video snimak (only from http://convert-video-online.com/ru/):
Skeniran izvod (*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)
Dokaz o uplati (*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)Ne zatvarajte stranicu sve dok se ne završi slanje prijave!


Prijava uspesno poslat

* Information from field marked with the star will be included in the diploma. Diplomas will be written according to the information you have given us in those fields!: