Takmičar se prijavljuje direktno sa sajta:

  1. Popunjavanjem On-Lline prijave 
  2. Slanjem video-snimka u Mp4 ili WebM formatu – predlažemo konvertor http://convert-video-online.com/ 
  3. Skeniranjem i slanjem izvoda iz matične knjige rođenih ili stranice pasoša za soliste, a overen spisak takmičara za grupno muziciranje sa osnovnim podacima
  4. Skeniranjem i slanjem dokaza o uplati kotizacije
  5. Max ukupna veličina svih fajlova do 50Mb (50,000,000 bytes)

Uputstvo za OnLine prijavu

Detaljno upustvo za OnLine prijavljivanje se nalazi na OVOJ STRANI 

Uputstvo za video snimanje na OVOJ STRANI

Ako u roku od 48 sati Vaš takmičarski video nije objavljen na sajtu, odmah kontaktirajte organizatora

Takmičarska disciplina:
Kategorija:
Prezime i ime / naziv ansambla*:
Dan, mesec i godina rođenja:
Mesto i država:
Program (kompozitor, naziv kompozicije, trajanje):
Adresa takmičara:
Korepetitor*:
Telefon, E-mail i Skype takmičara:
Prezime i ime profesora*:
Telefon, E-mail i Skype profesora:
Naziv institucije, grad i država*:
Naziv i adresa institucije:
Telefon i E-mail institucije:
Max ukupna veličina svih fajlova do 50Mb
Video snimak (only from http://convert-video-online.com/ru/):
Skeniran izvod (*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)
Dokaz o uplati (*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.bmp.*.pdf,*tif,*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx)Ne zatvarajte stranicu sve dok se ne završi slanje prijave!


Prijava uspesno poslat

* Information from field marked with the star will be included in the diploma. Diplomas will be written according to the information you have given us in those fields!: