Anastasia Schufmann


Izvodi se
  • Disciplina: Pop-Džez pevanje
  • Profesor: Natalija Dojčinović
  • Institucija, grad i država: Russian Music School "S.V. Rachmaninov"
  • Korepetitor: -
  • Mesto i država: Frankfurt, Germany
  • 1. Meghan Trainor - Future Husband 2. Alex Clare - Too close