Borunov Evgeny 89,5


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Баян (Аккордеон)
  • Преподаватель: Dronova Nina Andreevna
  • Муз. учреждение, город и страна: Children's Art School
  • Концертмейстер: -
  • 1. Kalinka russkaya narodnaya pesnya v obrabotke G. Tishkevicha 2. Virtuoznaya piesa B. Karamishev