img

Alicja Wolynczyk (Warsaw, Poland)

 

Alicja Wolynczyk in 2014 finished PhD studies in saxophone at Chopin University of Music (Warsaw) in prof. M. Pokrzywiński and dr hab. P. Gusnar class. Earlier, she has completed her saxophone studies with distinction at Warsaw Academy of Music (University since 2009) and MA studies at Warsaw University (Information Services and Librarianship).

She has also perfected her skills during international masterclasses with renowed saxophonists such as Arno Bornkamp, Vincent David, Claude Delangle, Jean-Yves Fourmeau, Jean-Denis Michat, Nobuya Sugawa, Lars Mlekush, Daniel Gauthier and many others.

She received scholarship from Polish Ministry of Culture and Socrates-Erasmus programme.

She was soloist with Sinfonia Viva orchestra in National Philharmonic, Intermezzo chamber orchestra and AMFC wind orchestra. She collaborated with European Saxophone Ensemble (2010). Alicja Wolynczyk took part in many recordings. In 2014, her debut CD Saxophone Conversations within Ars Duo was relased. She cooperated with the finest Polish orchestras such as National Philharmonic, Sinfonia Varsovia, plays under Marc Minkowski, Antoni Wit, Janos Furst, Etienne Siebens, K. Penderecki and many others. Nowadays she works with Sinfonia Iuventus. Solo, in duos, chamber groups, ensembles and orchestras she has played in many European countries, performing recitals and playing on several music festivals, such as Warsaw Autumn (Poland), Musica Polonica Nova (Poland), Nowa Muzyka w Starym Ratuszu (Poland), Festival Franco-Polonais (France), La Folles Journee (France, Poland), Printemps Musical de l’Escaut (France), Musica Viva (Poland), etc. She also performed at World Saxophone Congresses (Slovenia 2006,  France 2015); on 30th year gala of saxophone class at Chopin University of Music (Warsaw 2011), in National Philharmonic as well as other philharmonics in Poland. Composers such as Ł. Godyla, A. Gronau, D. Przybylski, M. Łukaszewski have written duos for her. She also premiered many other works in various projects. Together with Cornelia Hoegl, she drives „Austria meets Poland” project.

Her cooperation with classical accordionist Jaroslaw Galuszka ( les Sons de l’Air duo) has brought her Ist prize and special prize at 43. International Accordion Competition, Klingenthal (Germany) in duos category. She’is also a laureate of some other competitions.

Since 2008, she teaches saxophone in music schools in Warsaw and her pupils are laureates on competitions in Poland, France, Germany, Czech Rep. etc over 60 times.

She received pedagogical award from Ministry of Culture for her work, as well as other awards. She organizes saxophone workshops with european saxophonists (A. Padilla, J. v.d. Linden, P. Gusnar, C. Hoegl, M. Supera), and – in 2017 – the Pedagogical Saxophone Conference in Warsaw. She was a lecturer of masterclasses and workshops in Poland and France. In 2015 and 2017 she was chairman of jury during Young Saxophonists Confrontations of “Małopolski Festival im. A. Saxa” (Poland), and was a jury member of international Emona Festival (Slovenia, 2018). She gave lecture on contemporary technics at UMFC.

Alicja Wolynczyk plays on Buffet Senzo silver plated alto saxophone, d’Addario reeds (3, 3.0+), and JLV golden ligature.

 

Alicja Wołyńczyk w 2014 r. ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina (W-wa) w klasie prof. Mirosława Pokrzywińskiego i dr hab. Pawła Gusnara. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem na tej samej uczelni (klasa prof. P. Gusnara). Ukończyła również Informację Naukową na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Socrates-Erasmus. Jej nauczycielami byli także J. van der Linden, A. Mleczko, R. Mleczko.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich, prowadzonych przez znakomitych saksofonitów, takich jak: Arno Bornkamp, Vincent David, Claude Delangle, Jean-Yves Fourmeau, Jean-Denis Michat, Nobuya Sugawa, Lars Mlekush, Daniel Gauthier.

Jako solistka wystąpiła w Filharmonii Narodowej z orkiestrą Sinfonia Viva. Występowała również z orkiestrą kameralną Intermezzo, l’Orchestre d’Harmonie de Douai, orkiestrą dętą AMFC.

Była członkiem European Saxophone Ensemble. Wzięła udział w licznych nagraniach. W 2014 r. ukazała się jej debiutancka płyta Saxophone Conversations (Ars Duo, Dux).

Współpracowała z jednymi z najlepszych orkiestr w Polsce – Sinfonią Varsovią, Filharmonią Narodową, Sinfonią Iuventus, występując pod batutą takich dyrygentów, jak Marc Minkowski, Antoni Wit, Janos Furst, Etienne Siebens, K. Penderecki.

Solo, w duetach (les Sons de l’Air, One More Time, Ars Duo), zespołach kameralnych (Academia Sax Quartet, A4, Saxmisja) i orkiestrach występowała w wielu krajach Europy, m.in. na festiwalach: Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, Nowa Muzyka w Starym Ratuszu, Festival Franco-Polonais (Francja), La Folles Journee (Francja, Polska), Printemps Musical de l’Escaut (Francja), Musica Viva,
na Światowym Kongresie Saksofonowym (Słowenia, Francja) etc.

Kompozytorzy Łukasz Godyla, Alicja Gronau, Dariusz Przybylski, Marcin Łukaszewski napisali dla niej duety saksofonowe. Regularnie brała udział w prawykonaniach muzyki nowej.

Wraz z Cornelią Hoegl stworzyła projekt kooperacyjny kompozytorsko-wykonawczy “Austria meets Poland”. Dzięki Austriackiemu Forum Kultury w 2017 r. odbyła się trzecia edycja projektu.

Trwająca od ponad 10 lat współpraca z Jarosławem Gałuszką (les Sons de l’Air) przyniosła jej I miejsce i nagrodę specjalną na 43. International Accordion Wettbenwerb, Klingenthal (Niemcy). Jest laureatką kilku innych konkursów.

Od 2008 r. prowadzi klasę saksofonu w najlepszych szkołach muzycznych w Warszawie, a jej uczniowie regularnie zdobywają nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych. Otrzymała kilka nagród za swoją pracę pedagogiczną (ostatnio nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Organizowała kursy i warsztaty saksofonowe zapraszając profesorów z kraju i zagranicy (A. Padilla, J. v.d. Linden, P. Gusnar, C. Hoegl, M. Supera). W 2017 r. zorganizowała Pedagogiczną Konferencję Saksofonową w W-wie. Była wykładowcą na Międzynarodowych Kursach w Szczecinku, Warszawie, a także prowadziła warsztaty na Conservatoire de Valenciennes, l’ecole de musique d’Holnon, w szkołach muzycznych w Siedlcach, Łodzi, Skierniewicach, Olsztynie, Łomży, Krasnymstawie, Szczebrzeszynie, Domosławicach…

Dwukrotnie była przewodniczącą jury podczas Konfrontacji Młodych Sakofonistów, towarzyszących Małopolskiemu Festiwalowi im. A. Saxa w Domosławicach. Zasiadała w jury Międzynarodowego Festiwalu Emona w Słowenii. Poprowadziła warsztat na temat współczesnych technik sakofonowych na UMFC w W-wie.

Alicja Wołyńczyk gra na saksofonie altowym Buffet Senzo, stroikach d’Addario oraz JLV pozłacanej ligaturce.